• Deine Fähigkeit wird geschätzt

    Date: 2012.08.15 | Category: Glückskeks-Sprüche | Tags:

    Deine Fähigkeit wird geschätzt.

    Your ability is appreciated.

    Vos aptitudes sont tres appreciees.

    Je vaardigheden worden gewaardeerd.